Volmacht en Levenstestament

Printvriendelijke versie

Heeft u er wel eens aan gedacht wie uw zaken moet behartigen als u zelf langdurig in het ziekenhuis belandt, of erger nog: door bijvoorbeeld een hersenbloeding blijvend niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen?

Als u een eigen bedrijf heeft is het zeker verstandig hier eens over na te denken en een gemachtigde aan te wijzen die er bijvoorbeeld voor zorgt dat de salarissen worden betaald en de contacten met opdrachtgevers worden onderhouden. Maar ook als u geen eigen bedrijf heeft is het belangrijk dat uw vaste lasten worden betaald en de belastingpapieren tijdig worden ingevuld. Zeker voor alleenstaanden is het belangrijk dat zij tijdig anticiperen op tijden waarin zij onverhoopt uitvallen.

Een oplossing kan zijn het tekenen van een algemene volmacht, waarbij u een vertrouwd persoon machtigt om namens u te handelen. In de notariële akte van volmacht somt u samen met de notaris alle handelingen op waarvoor u volmacht wil verlenen. De gevolmachtigde kan overigens niet geheel naar eigen inzicht te werk gaan. Hij of zij zal zich altijd tegenover u moeten kunnen verantwoorden.

Voor mensen die wat meer willen regelen is er de mogelijkheid van een levenstestament. Een levenstestament is eigenlijk een zeer uitgebreide volmacht, waarin u bijvoorbeeld ook kunt vastleggen wat er moet gebeuren als u door ziekte niet meer kunt terugkeren naar uw eigen woning en er beslissingen genomen moeten worden over de oplevering of verkoop van uw huis en de bestemming van uw inboedelgoederen. Daarnaast kunt u ook vastleggen hoe u wenst dat er gehandeld wordt als u bijvoorbeeld door dementie niet meer zelf kunt beslissen. Het levenstestament is ook een goede gelegenheid om uw wensen over medisch handelen vast te leggen voor het geval u daarover zelf niet meer mee kunt praten.

Het opstellen van een volmacht is veel meer dan een simpel document. U moet uw zaken in vertrouwen aan een ander kunnen overlaten. Wij nemen graag de mogelijkheden met u door.

Bron: Notamail 17 januari 2013, nummer 17