Geen interne vrijwaring tegenover schuldeiser vennootschap

Printvriendelijke versie

Wie als vennoot in een vennootschap onder firma (vof) met een of meer vennoten samenwerkt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die de vennootschap heeft gemaakt. Soms denken uittredende vennoten daar onder uit te kunnen door vrijwaringsafspraken met de achterblijvende vennoten te maken. Maar die vlieger gaat niet op.

Een mooi voorbeeld is het ontbinden van een vof met terugwerkende kracht, waarbij de achterblijvende vennoot de onderneming met terugwerkende kracht als eenmanszaak voortzet. Wat nu als precies in die periode registergoed dat tot de vof behoort, wordt verkocht en daarmee verband houdende kosten – bijvoorbeeld onderzoek voor een schonegrondverklaring – aan een van de vennoten worden gefactureerd?
Wie is nu betaling verschuldigd op de factuur voor het aan de schonegrondverklaring ten grondslag liggende onderzoek? Daarbij zijn verschillende overwegingen van belang:
1. Staat vast dat een van de vennoten namens de vof opdracht tot het onderzoek heeft gegeven?
2. Is de opdracht gegeven in verband met de verkoop van het onroerend goed?
3. Behoorde het onroerend goed op het moment van opdracht tot de onderneming?
4. Was de vof op die datum nog niet ontbonden?
5. Was de betreffende vennoot op die datum nog bevoegd om namens de vof opdrachten te geven?

In de wet staat dat in een vof elk van de vennoten hoofdelijk kan worden aangesproken op schulden die de onderneming maakt. De schuldeiser kan – als blijkt dat de vof niet betaalt – beide vennoten afzonderlijk aanspreken, maar kan er ook voor kiezen om één van de vennoten – de opdracht gevende vennoot – aan te spreken.
Dat de opdracht gevende en uitgetreden vennoot op basis van een interne afspraak met zijn ex-medevennoot gevrijwaard is over de afwikkeling van de vof, kan de wet niet opzij zetten. De hoofdelijke aansprakelijkheid blijft bestaan.

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid bij al dan niet uittreden uit een vof? Neem dan contact met ons op. Wij bespreken met u de voor- en nadelen van rechtsvormen en helpen u de voor u beste keuze te maken.

Bron: Opmaat Onderneming & Recht, nieuws 2012/831