Is spuitcabine roerend of onroerend?

Printvriendelijke versie

De vraag of er sprake is van een roerende of onroerende zaak is vaak moeilijk te beantwoorden. Toch kan het een belangrijke rol spelen als moet worden beoordeeld of schade aan een zaak in aanmerking komt voor vergoeding. Zo ook bij de eigenaar van een loods die daarin een spuitcabine had gebouwd. De loods wordt door brand verwoest en ook aan de spuitcabine ontstaat schade. De verzekeringsmaatschappij keert op grond van de opstalverzekering de schade aan de loods uit, maar niet de schade aan de spuitcabine.

De eigenaar van de loods is het hier niet mee eens en vordert bij de rechter ook de schade aan de spuitcabine. Naar zijn oordeel moet de spuitcabine als een onroerende zaak worden aangemerkt en tevens als een bestanddeel van de loods. Volgens de eigenaar van de loods dekt de opstalverzekering zowel de schade aan de loods als aan de spuitcabine.
De rechter is het echter niet eens met de eigenaar van de loods. De spuitcabine is constructief zodanig aangebracht dat het met relatief geringe kosten uit de loods kan worden verwijderd en dus geen bestanddeel van de loods vormt. Als niet kan worden gesproken van een bestanddeel van de loods, dan kan de spuitcabine alleen als onroerend worden beschouwd als deze duurzaam met de loods is verbonden. Ook de bedoeling van de eigenaar van de loods speelt hierin een rol. Moet de spuitcabine naar aard en inrichting duurzaam onderdeel uitmaken van de loods? Of wil de eigenaar dat de spuitcabine demontabel blijft en geen duurzame verbinding heeft met de loods? Dit laatste is het geval en brengt met zich mee dat de spuitcabine als roerend moet worden gezien en bij eventuele schade niet door de opstalverzekering wordt gedekt.

Niet alleen verzekeringstechnisch is dit een belangrijk onderwerp, ook bij verkoop van een bedrijfsgebouw is het van belang dat partijen bewust zijn van wat wel of niet roerend of onroerend is. Of met andere woorden, wat wel of niet tot het verkochte behoort.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bel of mail ons voor het maken van een afspraak, wij zijn u graag van dienst.

Bron: Rechtbank Den Haag, 3 oktober 2012, LJN BY0153