Geen aanspraak op schadevergoeding bij aankoop vervuilde grond

Printvriendelijke versie

Bij aankoop van commercieel vastgoed wordt vaak gebruik gemaakt van standaard NVM-contracten. Niet in alle gevallen is het verstandig er van uit te gaan, dat de standaardbepaling de lading dekt. In specifieke gevallen is het zinvol een dergelijke bepaling nader te preciseren.

Aan het Gerechtshof Leeuwarden werd onlangs de vraag voorgelegd of de verkoper in strijd met het bepaalde in de koopovereenkomst handelde door aan de koper vervuilde grond te leveren en of hij dus hiervoor aansprakelijk kon worden gesteld.
Bij het sluiten van de koopovereenkomst met betrekking tot een bedrijfsgebouw en de daarnaast gelegen braakliggende grond, hadden partijen gebruik gemaakt van de standaardbepaling. Volgens deze standaardbepaling bevatte de onroerende zaak de eigenschappen voor normaal gebruik, die de koper op grond van de overeenkomst daarvan mocht verwachten. Volgens het Gerechtshof moet voor de uitleg van de standaardbepaling worden uitgegaan van het feit, dat het begrip ‘normaal gebruik’ betrekking heeft op wat daaronder naar gangbaar spraakgebruik moet worden verstaan.

Maar wat is nu gangbaar spraakgebruik? Naar het oordeel van het Gerechtshof mocht de koper er van uit gaan, dat de op het terrein staande gebouw zonder meer gebruikt kan worden als bedrijfsruimte. Maar de koper mag er niet op vertrouwen dat het braakliggende terrein geschikt gemaakt kan worden voor de inrichting van een parkeerterrein of de bouw van een nieuwe bedrijfsruimte. Indien dit tot gevolg zou hebben, dat de grond eerst moet worden gesaneerd, ligt dit in de risicosfeer van de koper. Met andere woorden, de kosten van de sanering komen geheel voor rekening van de koper.
De koper had dit kunnen voorkomen, door in de koopakte duidelijk te omschrijven welke bedoeling de koper nu of in de toekomst heeft met de aan te kopen onroerende zaak (gebouw en braakliggende grond) en aan welke eigenschappen de onroerende zaak ten minste moet voldoen.

De notaris is dé deskundige op het gebied van het opstellen van koopovereenkomsten. Hij/zij kan u adviseren over de inhoud van de koopakte. Maak daarom vrijblijvend een afspraak, wij zijn u graag van dienst.

Bron: Gerechtshof Leeuwarden, 31 juli 2012, LJN BX3081