Lenen en de erfenis

Printvriendelijke versie

Het komt regelmatig voor dat iemand komt te overlijden en bij de afwikkeling van de nalatenschap blijkt dat er geld is uitgeleend aan anderen, bijvoorbeeld aan een kind. Even zo vaak is het helaas niet helemaal duidelijk of de lening deels of geheel is terugbetaald. Dit kan tot veel onmin tussen de erfgenamen leiden.

Onlangs moest de voorzieningenrechter in Zwolle oordelen over een geval waarin een zoon in 2003 geld had geleend van zijn vader. De vader overleed 8 jaar later in 2011. Uit de administratie blijkt dat vader op 15 december 2006 de lening van de zoon heefd teruggeëist. De terugbetaling had echter nooit plaatsgevonden. De zoon stelt dat hij niet meer hoeft te betalen omdat de verjaringstermijn van 5 jaar inmiddels is verstreken.

De rechter gaat vervolgens beoordelen wanneer de verjaringstermijn is ingegaan. Daarbij is van belang of een lening voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd is afgesproken. In het schriftelijk stuk dat de vader en de zoon in 2003 hadden opgesteld is niet duidelijk of het een lening voor onbepaalde of bepaalde tijd betreft. De rechter bekijkt de omstandigheden van het geval en oordeelt dat er sprake is van een lening voor onbepaalde tijd. De verjaringstermijn van 5 jaar is om die reden gestart op 15 december 2006, toen vader de lening heeft opgeëist. Op 16 december 2011 is de verjaring voltooid. De zoon hoeft de lening dus niet terug te betalen.

Het niet of niet goed vastleggen van leningen in familieverband komt heel veel voor. Als de vader in deze casus nog meer kinderen had dan de zoon die van hem leende, zouden zij geconfronteerd zijn met een erfenis van hun vader die veel kleiner uitviel dan gedacht. Dat was misschien wel nooit de bedoeling geweest van vader.

Uit het voorgaande blijkt maar weer dat het zinvol is om de hulp van de notaris in te roepen bij het vastleggen van een lening tussen familieleden. Wij zijn u graag van dienst, ook bij het checken van al gemaakte onderlinge afspraken.

Bron: Notamail 25 januari 2013, nr. 23