Welke waarde heeft een geërfde woning?

Printvriendelijke versie

Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe regels voor de waardering van een geërfde woning. Als u aangifte doet voor de erfbelasting moet u de geërfde woning opnemen voor de waarde volgens de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Maar hoe zit het nu precies met die waarde?

Een voorbeeld: als u te maken heeft met een overlijden in het jaar 2013, gebruikt u voor de aangifte erfbelasting de waarde die op het WOZ-biljet 2013 staat. Deze zogenaamde WOZ-waarde is gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2012. Onder de huidige economische omstandigheden kan het dan ongunstig uitpakken voor erfgenamen omdat zij erfbelasting betalen over een waarde per 1 januari 2012, terwijl de marktwaarde van het huis inmiddels al weer fors gedaald kan zijn. Maar hoe zit het als de woning wordt verkocht door de erfgenamen tegen een waarde die lager is dan de WOZ-beschikking? Mogen zij dan die lagere waarde opgeven voor de erfbelasting? Het antwoord op die vraag is tot op heden: nee!

Sinds 1 januari 2012 is er in ieder geval enig soelaas. Erfgenamen mogen wachten op de WOZ-beschikking van het jaar ná het overlijden. Als deze lager uitvalt, kunt u gebaseerd op deze lagere waarde aangifte doen en dus minder erfbelasting betalen. Als de nieuwe beschikking volgens u nog steeds te hoog is in verhouding tot de marktwaarde van de geërfde woning kunt u tegen deze nieuwe WOZ-beschikking bezwaar en beroep aantekenen.

Let wel op als u de tot de nalatenschap behorende woning in het jaar van overlijden verkoopt. Dan bent u als erfgenaam in het volgend jaar geen eigenaar meer. U kunt dan zelf geen bezwaar meer maken tegen de nieuwe WOZ-beschikking. U bent er dan van afhankelijk of de nieuwe eigenaar bezwaar gaat maken.

Wilt u meer weten over het erven van een woning of heeft u hulp nodig bij het maken van bezwaar? Wij helpen u graag. U kunt ons vanzelfsprekend bellen voor een afspraak.

Bron: Fiscaal Tijdschrift Vermogen 1 januari 2013, nr. 6