Onjuiste informatie in bouwkundig rapport. Risico koper?

Printvriendelijke versie

Wie wil geen eigenaar zijn van een idyllisch boerderijtje in het Friese landschap? Aan het kopen van een oud pand kleven echter bepaalde risico’s. Als dit boerderijtje bijvoorbeeld door de verkoper is verkregen uit een erfenis en dus het pand nooit zelf heeft bewoond, zal de verkoper niet gauw bereid zijn garantie te geven over de bouwkundige staat van het pand. Een koper is echter alleen maar gebaat bij zoveel mogelijk garanties van verkoper.

Dit speelde bijvoorbeeld in een zaak voor het Gerechtshof Leeuwarden. In de koopovereenkomst van een oude stolpboerderij is onder meer bepaald, dat de onroerende zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn. Omdat de verkoper geen garanties kan geven over de staat van het dak is in de koopovereenkomst een ‘ouderdomsclausule’ op genomen. Dat wil zeggen, dat de verkoper aangeeft dat de boerderij zo oud is, dat de koper niet mag verwachten dat de bouwkwaliteit van de boerderij thans (nog) voldoet aan de eisen die aan huidige nieuwbouwwoningen worden gesteld. Tevens heeft de verkoper een bouwkundig inspectierapport laten opstellen. In het rapport wordt echter met geen woord gerept over de kwaliteit van het dak. Na de eigendomsoverdracht wordt houtrot gevonden in de dakconstructie. De koper vordert daarop schadevergoeding van de verkoper.

Het Gerechtshof oordeelt dat de verkoper door het opnemen van een ouderdomsclausule en het overhandigen van een bouwkundig inspectierapport, duidelijk heeft aangegeven niet te willen in staan voor de kwaliteit van onder meer het dak. Dat betekent voorts dat de verkoper ook geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van het rapport. Koper was dus gewaarschuwd. Door akkoord te gaan met de verklaringen van verkoper in de koopakte, heeft de koper bewust het risico genomen dat na de levering nog gebreken worden ontdekt, die dan voor rekening en risico van de koper komen. Voor koper was het verstandiger geweest dat hij zelfstandig onderzoek had gedaan naar de toestand van het pand en daarvoor in de koopakte een ontbindende voorwaarde had opgenomen.

Wilt u over het opnemen van garanties en ontbindende voorwaarden in koopakten meer weten? De notaris is dé deskundige op dit terrein. Laat de koopakte via uw notaris opstellen, dan weet u zeker dat alles goed is geregeld.

Bron: Gerechtshof Leeuwarden, 20 oktober 2009, LJN BK0862