Geen notariële akte, afspraken niet geldig

Printvriendelijke versie

Veel mensen maken onderlinge afspraken. Vaak wordt pas later duidelijk dat zij met al hun goede bedoelingen toch iets belangrijks zijn vergeten of een wettelijke eis over het hoofd hebben gezien.

Een samenwonend stel had in 2009 onderling op papier gezet dat de onderneming van de man na zijn overlijden voor de vrouw zou zijn, zonder dat zij daarvoor hoefde te betalen. Het stel werd in 2010 geconfronteerd met een ongeneeslijke ziekte van de man. Zij gingen naar de notaris voor een testament en tevens voor een door de notaris opgemaakt samenlevingscontract. De notaris zond de conceptaktes met spoed toe, maar de man overleed kort daarna zonder de aktes getekend te hebben.

De vrouw stelde zich op het standpunt dat hun onderlinge afspraken uitgevoerd moesten worden en dat de onderneming aan haar overgedragen moest worden. Ook beriep zij zich op het niet getekende testament en samenlevingscontract.

Volgens het Hof in Amsterdam hebben de man en de vrouw een schenking van de onderneming afgesproken, de vrouw kreeg de onderneming immers zonder dat zij daarvoor hoefde te betalen. Omdat zij de schenking kreeg op het moment van het overlijden van haar partner had de afspraak in een notariële akte vastgelegd moeten worden. Nu dat niet is gebeurd, is de schenking vervallen en krijgt de vrouw de onderneming van haar partner niet.
Ook op de niet getekende aktes kon de vrouw zich volgens de rechter niet beroepen.

Uit het voorgaande blijkt maar weer hoe belangrijk het is om tijdig een samenlevingscontract en testament te maken en niet te vertrouwen op onderlinge afspraken. Hebt u uw testament of samenlevingscontract al op orde? De eerste stap is het maken van een afspraak. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Notamail 2013/41