Mag een curator een nalatenschap verwerpen?

Printvriendelijke versie

Bent u curator? Weet u wat u moet doen als uw beschermeling een erfenis krijgt?

Een curator beheert het vermogen van een persoon, de curandus genaamd, die door een geestelijke stoornis, verkwisting of drankmisbruik zelf niet meer kan beslissen. Bij zijn werkzaamheden moet de curator voor ogen houden dat hij in het belang dient te handelen van de curandus. In sommige gevallen moet de curator zelfs aan de rechter een machtiging vragen, bijvoorbeeld voor de verkoop van een huis, maar ook bij het verwerpen van een nalatenschap.

Onlangs vroeg een curator de rechter om een machtiging om een nalatenschap te verwerpen. De curandus had zelf al een aanzienlijk vermogen en had voor eigen gebruik niet veel nodig. De nalatenschap die de curandus van zijn moeder zou ontvangen was daarnaast ook nog eens omvangrijk.

De rechter die de zaak moest beoordelen was van mening dat de curator te laat was met zijn verzoek om de nalatenschap te mogen verwerpen. Een curator moet dat binnen drie maanden doen of om uitstel vragen. Daarnaast stelde de rechter dat de curator in het belang van de curandus moest handelen. Het verwerpen van een nalatenschap valt daar volgens de rechter niet onder.

Het voorgaande geeft aan dat een curator zich bewust moet zijn van redelijk korte termijnen en zal hij zeer zorgvuldig te werk moet gaan. Het is dan ook helemaal niet gek om als curator af en toe, of bij grote beslissingen, de situatie van uw beschermeling eens door te spreken met de notaris. Ook zijn we u graag behulpzaam bij het opstellen van verzoekschriften als u machtiging moet vragen aan de rechter.

Bron: Notamail 2013/40