Bouwrente bij aankoop nieuwbouwwoning toch aftrekbaar

Printvriendelijke versie

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is de koper rente verschuldigd aan de aannemer. Deze rente kan betrekking hebben op verschillende fases van het bouwtraject. Onder andere op de voorgefinancierde aankoop van de grond door de aannemer en de – tot de datum van het tekenen van het koopcontract – al vervallen bouwtermijnen. Deze rente is fiscaal niet aftrekbaar.

Bij het tekenen van de notariële akte van eigendomsoverdracht bij de notaris wordt ook rente in rekening gebracht over de vervallen bouwtermijnen in de periode tussen het tekenen van de koopakte en de notariële akte van eigendomsoverdracht. Deze rente is wel fiscaal aftrekbaar.
De bouwtermijnen die verschuldigd zijn voor de afbouw van de woning na de notariële eigendomsoverdracht worden vaak voldaan uit de afgesloten hypothecaire geldlening en zijn dus wel fiscaal aftrekbaar.

Er dreigde echter een kink in de kabel te komen voor de aftrekbaarheid van bouwrente bij nieuwbouwwoningen. De nieuwe voorwaarden schrijven voor dat de eigenwoningschuld in ten minste 30 jaar volgens een annuïtair schema volledig moet zijn afgelost. De bouwrente zou dan niet meer fiscaal aftrekbaar zijn, omdat op de lening van de aannemer (de som van de vervallen bouwtermijnen) niet wordt afgelost.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst heeft afgelopen week naar aanleiding van het vragenuurtje in de Tweede Kamer toegezegd dat de bouwrente die wordt betaald na het sluiten van de koop-/aannemingsovereenkomst volledig aftrekbaar blijft en dat hij dit in wetgeving zal vastleggen.

Wilt u meer weten over de aftrekbaarheid van rente die verschuldigd is bij aankoop van een nieuwbouwwoning? De notaris kan u hierover duidelijkheid verschaffen. Maak gerust een afspraak. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Notamail 2013/32