Steeds meer kinderen onder toezicht

Printvriendelijke versie

Het aantal minderjarige kinderen in Nederland dat geheel of deels aan het ouderlijk gezag is onttrokken, is de laatste tien jaar met vijftig procent toegenomen tot circa veertigduizend. Deze kinderen zijn onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. De toename wordt toegeschreven aan de toegenomen aandacht voor kindermishandeling.

De grootste deel van de toename heeft zich vooral de laatste twee jaar voorgedaan. Opvallend is dat de verhouding tussen voogdij en toezicht zich sterk ten gunste van het toezicht ontwikkelt. Bij ondertoezichtstelling van kinderen raken de ouders het gezag niet kwijt. Hun gezag wordt slechts beperkt. Daarmee is bereikt dat meer dan de helft van de betreffende kinderen thuis kan blijven wonen. De gezinsvoogd houdt het gezin en de situatie van het kind in de gaten. Daarnaast worden kinderen ook in pleeggezinnen of instellingen geplaatst.

In situaties waarin ouders de verzorging en opvoeding van hun kind(eren) niet aankunnen of waarin een kind ernstig verwaarloosd of misbruikt wordt, is ondervoogdijplaatsing van het kind het meest toegepaste middel. Het kind komt dan terecht in een pleeggezin of instelling. Het aantal ondervoogdijplaatsingen is de laatste tien jaar verdubbeld tot circa 1.500 per jaar.

Wilt u meer weten over gezag en voogdij over kinderen? Neem contact met ons op en wij informeren u over alle voorkomende mogelijkheden en eventuele maatregelen die u zelf kunt treffen.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuws 2013/62