Loonsverhoging dga baseren op besluit aandeelhouders

Printvriendelijke versie

Soms is het fiscaal aantrekkelijk om uw salaris als directeur-grootaandeelhouder (dga) te verhogen. Om van dat beoogde fiscale voordeel te profiteren doet u er goed aan om de salarisverhoging te agenderen voor de algemene vergadering van aandeelhouders (ava). Als niet uit de ava-stukken blijkt dat het salaris aan de orde is geweest, loopt u kans dat de fiscus de verhoging niet accepteert.

Een verklaring van de directeur-grootaandeelhouder dat uw salaris structureel is verhoogd, is voor de fiscus niet voldoende om die verhoging te accepteren. U loopt dan de kans op een naheffingsaanslag over het jaar waarop u uzelf een hoger inkomen heeft toegekend.
De BV moet aannemelijk maken dat het bevoegde orgaan – de algemene vergadering van aandeelhouders – de beloning van de directeur-grootaandeelhouder heeft verhoogd. Dat moet blijken uit stukken die betrekking hebben op dat besluit of op de vergadering waarin het besluit is genomen.

Wilt u meer weten over belangrijke en fiscaal noodzakelijke aandeelhoudersbesluiten? Neem contact met ons op! Wij helpen u bij het vinden van bij u passende oplossingen.

Bron: Pleinplus