Moet de bewindvoerder rekening houden met het testament?

Printvriendelijke versie

Als iemand zelf niet meer in staat is om betalingen te doen of zijn administratie niet meer kan bijhouden, kunnen naaste familieleden de kantonrechter vragen om een bewindvoerder aan te stellen. De bewindvoerder beheert dan het vermogen van die persoon en moet jaarlijks aan de rechter een overzicht laten zien waaruit blijkt wat hij met het geld heeft gedaan.

Nu speelde onlangs een geval waarbij de neven en nichten van de overledene, de bewindvoerder verweten dat hij tijdens leven van hun tante in 1995 en 1996 grond had verkocht. Toen tante in 2003 overleed, bleek dat tante in haar testament een legaat van die grond aan de neven en nicht had opgenomen. De neven en nichten voelden zich tekortgedaan en startten een procedure. Door de verkoop tijdens leven van tante was er immers geen grond meer, hun legaat was vervallen en zij kregen niets uit de erfenis.

De rechter acht het gezien alle omstandigheden aannemelijk dat de bewindvoerder niet op de hoogte was van de inhoud van het testament, maar vindt dat niet van doorslaggevende betekenis. Algemeen moet worden aangenomen dat het de taak van de bewindvoerder is om te waken voor de belangen van tante. Hij hoeft niet de belangen van de in het testament opgenomen neven en nichten te behartigen. Het zal volgens de rechter dan ook niet zomaar kunnen worden aangenomen dat de bewindvoerder de neven en nichten benadeelt.
Als de rechter alle omstandigheden van het geval beoordeelt komt hij uiteindelijk tot de conclusie dat de bewindvoerder in dit geval niet onrechtmatig heeft gehandeld.

De afloop van deze rechtszaak is natuurlijk fijn voor de bewindvoerder, maar de hamvraag is: had een slepende en kostbare procedure voorkomen kunnen worden?

Hebt u ook legaten in uw testament opgenomen? Bijvoorbeeld een legaat van een huis, schilderij of iets anders? Zorg dan dat naast het legaat altijd een regeling wordt opgenomen waaruit blijkt wat uw bedoeling is als het huis of het schilderij er onverhoopt niet meer is op het moment van uw overlijden.

Wilt u een goed advies over legaten in uw testament? In een vrijblijvend gesprek nemen wij graag de mogelijkheden met u door.

Bron: Notamail 2013/49