Koper van bedrijfspand ontbindt overeenkomst binnen bedenktijd

Printvriendelijke versie

De aankoop van een woning door een particuliere koper (dat wil zeggen iemand die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) moet volgens de wet schriftelijk worden overeengekomen, waarbij de koper nog een bedenktijd heeft van 3 dagen om van de koop af te zien. Deze bedenktijd begint te lopen op de dag nadat de koper een afschrift heeft ontvangen van de getekende koopakte. Ook kunnen partijen een bedenktijd van langer dan 3 dagen overeenkomen. Een kortere bedenktijd is volgens de wet niet toegestaan.

In de praktijk blijkt nog al eens dat ook niet particuliere kopers, bijvoorbeeld ondernemers, een koopovereenkomst sluiten ten aanzien van een bedrijfspand en in de schriftelijke koopakte een bedenktijd overeenkomen. Hoewel dit wettelijk niet is vereist, staat het partijen vrij om een bedenktijd op te nemen in de koopakte.

Door het Gerechtshof Den Bosch is vorig jaar een uitspraak gedaan in een zaak, waarbij door de notaris een koopovereenkomst was opgesteld met betrekking tot de verkoop en koop van een bedrijfspand. In die koopovereenkomst was ook een bedenktijd van 3 dagen opgenomen. Nadat de koper een afschrift had ontvangen van de koopakte, heeft hij binnen de termijn van 3 dagen een beroep gedaan op de bedenktijd. De verkoper stelt echter dat in dit geval de bedenktijd niet van toepassing is, aangezien het hier gaat om een bedrijfspand en niet een woning. Bovendien was de koopakte nog niet door hem ondertekend. De rechter is van oordeel, dat het weliswaar niet is vereist een bedenktijd op te nemen bij een koopovereenkomst over een bedrijfspand, maar niets zich er tegen verzet om dit als partijen wel overeen te komen.

Nu de koopovereenkomst door een notaris is opgesteld en partijen geen opmerkingen hebben gemaakt over de redactie van de koopakte, kan volgens de rechter worden volstaan met het afgeven van een afschrift aan de koper van het afschrift van een ongetekende koopakte. De koper heeft dus tijdig een beroep gedaan op de ontbinding van de overeenkomst.

Wilt u advies over de juridische gevolgen van de inhoud van een koopovereenkomst? Vraag het ons! Wij helpen u bij het vinden van onderbouwde antwoorden.

Bron: Hof Den Bosch, 26 juli 2011, LJN BR4109