Erfgenaam verzwijgt geldopnames van rekening demente moeder

Printvriendelijke versie

Als bij het verdelen van een nalatenschap één van de erfgenamen een onderdeel verzwijgt loopt hij een risico dat hij zijn aandeel daarin kwijt raakt aan de andere erfgenamen.

Onlangs moest het Hof in Den Haag oordelen over de situatie waarbij de kinderen van de overledene elkaar beschuldigden. De zoon had tijdens het leven van zijn demente moeder geld opgenomen van haar rekening en daarbij haar handtekening vervalst. Het ging in totaal om €50.000. Bij het afwikkelen van de nalatenschap verzweeg de zoon de opgenomen bedragen. De dochter kwam er achter en vond dat het geld door haar broer terugbetaald moest worden.

Het lijkt logisch dat de zoon de helft van het bedrag zou moeten terugstorten in de erfenis omdat hij zelf immers ook voor de helft erfgenaam is. De dochter stelt echter dat haar broer volgens de wet niet zelf mag meeprofiteren, zodat zij recht heeft op het hele bedrag!

De rechter geeft de dochter gelijk en de zoon moet het hele bedrag aan zijn zuster terugbetalen.

Bron: Notamail 2013/45