Eerste echtgenote of kinderen uit eerste huwelijk?

Printvriendelijke versie

Als een huwelijk eindigt door overlijden overheerst vaak het verdriet. Veel mensen zijn dan blij dat zij ooit een langstlevenden testament maakten. Ze hoeven dan op dat moment niet veel energie te besteden aan de afwikkeling van de erfenis. Hun bezit blijft immers hetzelfde. Toch is het zinvol om op dat moment wel oplettend te zijn. Met name als de kinderen hun erfdelen niet direct krijgen en de langstlevende daarover een rente moet vergoeden.

Zeker als de langstlevende nog relatief jong is, kan het zo zijn dat er nog een nieuwe partner in zijn leven komt. Als de langstlevende zijn nieuwe partner bij overlijden goed verzorgd wil achterlaten blijkt meestal dat de rente die de langstlevende aan zijn kinderen uit het eerste huwelijk moet betalen, de hele erfenis uitholt! Het kan zelfs zo ver gaan, dat de gehele erfenis bij overlijden naar de kinderen uit het eerste huwelijk gaat, en er niks overblijft voor de tweede echtgeno(o)t(e).

Onlangs moest het Hof in Den Bosch oordelen over een dergelijk geval. De vader die opnieuw was gehuwd met een dertien jaar jongere dame, wilde de renteafspraak met zijn kinderen via de rechter aanpassen. De rechter vond echter dat vader zelf tijdens leven geen hinder ondervindt van de met zijn kinderen overeengekomen rente. De kinderen krijgen de bedragen immers pas bij zijn overlijden. Dat vader de belangen van zijn nieuwe echtgenote wil laten prevaleren boven de belangen van zijn kinderen is volgens de rechter geen aanleiding om de rente te wijzigen.

Uit het voorgaande blijkt dat bij het maken van een testament en het afwikkelen van een nalatenschap, deskundige voorlichting geen luxe is. Wilt u weten of uw testament u nog alle keuzevrijheid biedt, als het op rente betalen aan komt? Maak gerust eens een afspraak op ons kantoor.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 mei 2013, LJN CA0410