Hoe ver strekt de onderzoeksplicht van koper?

Printvriendelijke versie

Indien u van plan bent een pand te verkopen moet de koper op de hoogte worden gesteld van alle eventuele gebreken en lasten waarmee het pand is bezwaard. U kunt zich als verkoper niet verschuilen achter de door de makelaar verstrekte informatie zoals de verkoopbrochure of de concept koopakte. Dat geldt ook voor de koper. Indien dit niet uit de verstrekte informatie blijkt, zal koper zelf het initiatief moeten nemen om een nader onderzoek in te stellen.

Een belangrijk aspect van het kopen van een pand is de bestemming. Het Gerechtshof Leeuwarden heeft in 2012 een interessante uitspraak gedaan waarbij de verkoper werd gewezen op schending van zijn mededelingsplicht.

Wat was het geval? Bij de verkoop van een pand worden beide partijen bijgestaan door een makelaar. Het door de koper gekochte pand blijkt een winkelbestemming te hebben in plaats van een woonbestemming. De verkoper en ook de makelaar van verkoper wisten beiden dat op het pand een winkelbestemming rustte. Aangezien in de verkoopbrochure niet wordt gesproken over de publiekrechtelijke bestemming van het pand ligt het in eerste instantie op de weg van de koper dit nader te onderzoeken. Maar de rechter oordeelde dat de schending van de mededelingsplicht van verkoper zwaarder weegt dan het verrichten van een eigen onderzoek door de koper. Omdat verkoper op de hoogte was van de bestemming van het pand had hij koper voorafgaande aan de koop hiervan in kennis moeten stellen. Verkoper kan zich in dit geval niet beroepen op het verzaken van de onderzoeksplicht van koper.

Wilt u weten wat de mededelingsplicht van verkoper of de onderzoeksplicht van koper inhoudt? Laat u dan op dit terrein deskundig adviseren door de notaris. Bel of mail ons voor een afspraak.

Bron: Gerechtshof Leeuwarden 29 mei 2012, LJN BW7095