Ingebrekestelling niet aan het juiste adres verzonden

Printvriendelijke versie

De gevolgen van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan de verplichtingen uit een overeenkomst kan leiden tot een actie van de andere partij. Een dergelijke actie wordt ook wel ingebrekestelling genoemd. Als bijvoorbeeld de koper van uw woning zijn verplichtingen uit de met u gesloten koopovereenkomst niet nakomt, moet u koper in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

In de koopovereenkomst wordt vaak door partijen bij die overeenkomst domicilie gekozen. Domicilie wil zeggen dat alle berichtgeving zowel mondeling als schriftelijk moeten worden gericht aan het door partijen gekozen domicilieadres. Vaak is dit het adres van de notaris. Een eventuele ingebrekestelling moet dus aan het kantooradres van de notaris worden gezonden.

Dat dit niet altijd correct gebeurt, bleek onlangs in een zaak voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Omdat de verkoper zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt, stuurt de advocaat van de koper een brief met ingebrekestelling aan de makelaar van de verkoper. Bovendien wordt een kopie van die brief aan de notaris gezonden alwaar door partijen domicilie was gekozen.

Het gerechtshof is van mening dat het versturen van een kopie aan de notaris niet kan worden gezien als een ingebrekestelling van de verkoper maar slechts als berichtgeving aan de notaris ter kennisneming. Ook werd de notaris in een begeleidend schrijven niet verzocht deze ingebrekestelling door te geleiden aan de verkoper.

Ingebrekestelling moet met enig zorg worden omkleed. Het versturen van een kopie aan het domicilieadres is onvoldoende. In dergelijke gevallen is het zinvoller om zowel een aangetekende brief aan het adres van de verkoper te zenden als aan het door partijen gekozen domicilieadres. Ook de inhoud van de ingebrekestelling moet aan bepaalde eisen voldoen.

Wilt u er zeker van zijn dat de ingebrekestelling op een correcte wijze wordt uitgevoerd? Laat u dan adviseren door de notaris. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 mei 2013, LJN CA1240