Verkoper renovatiewoning moet ook (verborgen) gebreken melden

Printvriendelijke versie

Renovatiewoningen zijn vaak voor een zacht prijsje te koop. Banken zijn dikwijls bereid om de renovatie van de woning te financieren omdat de koper door zelfwerkzaamheid aanzienlijke kosten kan besparen. Het komt echter nog al eens voor dat tijdens de renovatiewerkzaamheden blijkt dat de woning meer gebreken vertoont dan aanvankelijk werd verondersteld.

Dat was ook het geval in een zaak voor de Rechtbank Middelburg. Bij het sluiten van de koopovereenkomst was het voor zowel de verkoper als de koper duidelijk dat in de woning geen keuken en badkamer aanwezig waren en ook dat het dak van de achterbouw vernieuwd moest worden. Bij het renoveren ontdekte de koper echter meer (verborgen) gebreken die niet door verkoper aan koper waren gemeld. Om vertraging bij de werkzaamheden te voorkomen heeft koper deze gebreken zelf hersteld. Wel vordert de koper bij de rechtbank vergoeding door de verkoper van de kosten van het herstel ten bedrage van € 11.000.

De rechtbank is van oordeel dat er hier sprake is van verborgen gebreken waarvoor de verkoper aansprakelijk is. Verkoper heeft nagelaten dit bij de onderhandelingen aan koper te melden zodat koper bij bepaling van de koopsom hiermee rekening had kunnen houden.

Toch wijst de rechtbank de vordering niet toe aan de koper. Volgens de koopovereenkomst moet koper bij constatering van die gebreken de verkoper in gebreke stellen en hem een redelijke tijd gunnen de schade te herstellen. Aangezien koper dit heeft nagelaten kan de vordering niet worden toegewezen.

Bent u van mening dat uw wederpartij tekort is geschoten in zijn verplichtingen en wilt u weten hoe in dergelijke gevallen te handelen? Maak dan een afspraak met ons kantoor. Wij kunnen u deskundig adviseren.

Bron: Rechtbank Middelburg, 3 september 2008, LJN BF9962