Erfgenaam moet meewerken aan vaststellen legitieme portie

Printvriendelijke versie

Als een kind wordt overgeslagen in het testament van de ouder, of te weinig krijgt, staat het niet met lege handen. Het kind kan de zogenaamde legitieme portie opeisen.

De legitieme portie is de helft van wat het kind zonder testament zou hebben gekregen. Een kind hoeft hiervoor niet naar de rechter, maar kan zich melden bij de notaris. Vervolgens zal vastgesteld moeten worden hoe groot de erfenis is. Daarna kan berekend worden welk bedrag het onterfde kind op kan eisen. Het onterfde kind kan geen spullen uit de nalatenschap claimen. Het opgeëiste erfdeel wordt in geld uitbetaald.

Het vaststellen van de omvang van de erfenis is meestal niet zo moeilijk. De WOZ-waarde van een huis is een vast gegeven. Het saldo van de bankrekening per sterfdatum wordt door de bank doorgegeven. Over inboedel kan men nog wel eens van mening verschillen, maar dat is met een taxatie snel opgelost.

Er kan ernstige ruzie ontstaan als blijkt dat één van de erfgenamen al gedurende langere tijd giften heeft ontvangen van de overleden ouder. De giften verkleinen de erfenis, waardoor een onterfd kind helemaal achter het net vist.

Onlangs speelde een dergelijk geval bij de rechtbank Amsterdam. De onterfde zoon claimde dat zijn zuster niet alleen enig erfgename was geworden, maar ook tijdens leven al de nodige giften van vader had ontvangen. Hij wilde alle bankafschriften zien. De rechter gaf hem gelijk. De zuster werd veroordeeld om mee te werken bij het maken van een overzicht van alle gedane schenkingen. Vervolgens kon de legitieme portie van de zoon op de juiste wijze vastgesteld worden en kreeg de zoon meer dan zonder bijtelling van de schenkingen!

Wilt u meer weten over ongelijke schenkingen aan kinderen en de gevolgen na overlijden? Wij helpen u graag om uw situatie in kaart te brengen.

Bron: Notamail 2013/113