NHG hanteert ruimere regels bij echtscheiding

Printvriendelijke versie

Het is geen uitzondering dat bij scheiding één van beide huiseigenaren in het huis wil blijven wonen. Die partner zal dan het deel van zijn of haar ex-partner moeten kopen en loopt vervolgens tegen de strenge normen op van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De NHG-normen schrijven voor, dat een huis dat voor de scheiding belast is met een NHG-hypotheek, na scheiding verkocht wordt. Daar komt per 1 januari 2014 een eind aan. De leennormen worden voor dit soort gevallen flink verruimd. De verruiming geldt ook voor andere huiseigenaren met een NHG-hypotheek. Voor overige mensen die een nieuwe hypotheek willen afsluiten worden de normen opnieuw versoberd.

Voor huiseigenaren die in een scheiding verwikkeld zijn, komen er dus meer mogelijkheden om de woning te behouden. Als het inkomen niet voldoet aan de strenge hypotheekregels van de NHG, hoeft het huis niet verkocht te worden maar gaat NHG een ruimere maximale hypotheek invoeren. NHG maakt hiervoor gebruik van nieuwe beheercriteria. Hypotheekverstrekkers kunnen daarmee klanten in bijzondere situaties beter van dienst zijn.
NHG heeft als doel om in bepaalde situaties een restschuld over te nemen bij (gedwongen) verkoop. Vanaf 2014 wordt dit wel moelijker. De mate waarin iemand in betalingsproblemen verkeert, moet dan groter zijn dan tot nu toe, wil NHG de restschuld overnemen. De criteria die NHG hanteert zijn:
• Acceptatiecriteria gelden wanneer de hypotheek afgesloten wordt. De acceptatiecriteria bieden vrijwel geen ruimte voor afwijking daarvan.
• Beheercriteria gelden voor hypotheken die al eerder afgesloten zijn, maar door omstandigheden herzien moeten worden. Die omstandigheden kunnen liggen in relatiebeëindiging, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

De maximale hypotheek in een beheersituatie kan hoger uitvallen dan wanneer u een nieuwe hypotheek afsluit. In 2014 kan een starter op de woningmarkt met een inkomen van € 30.000 bij een hypotheekrente van 5% een hypotheek van maximaal € 128.069 krijgen. Dat is 4,27 keer het inkomen. Hebt u in het verleden een hypotheek afgesloten die voor 50% op banksparen is gebaseerd en voor 50% aflossingsvrij is, dan kunt u een maximale hypotheek behouden van € 170.875 behouden, wat neerkomt op 5,7 keer het inkomen is.
Ook voor de scheidende partner die het huis wil houden en op eigen naam wil zetten ontstaat meer ruimte. Bij een inkomen van € 30.000 en een hypotheekrente van 4% kan deze partner een hypotheek tot € 193.340 behouden. Dat is onder deze omstandigheden nu nog maximaal € 144.005. Met de extra ruimte kan een gedwongen woningverkoop vaker worden voorkomen.

Vanaf 2014 moeten de hypotheekproblemen flink groter moeten zijn voordat de NHG goedkeuring gaat geven voor onderhandse verkoop en het voldoen van een eventuele restschuld. Daar tegenover staat dat de mogelijkheden om de woning te behouden worden verruimd.

Wilt u meer weten over de hypotheek en de bijbehorende rechten en plichten voor u en voor de geldverstrekker? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuws 2013/570