Kosten bestuursdwang voor rekening koper

Printvriendelijke versie

Bij aankoop van een woning is het zaak de juiste informatie in te winnen. Niet alleen over de (bouwkundige) staat van de woning maar ook of er rechtszaken aanhangig zijn gemaakt waarbij de woning is betrokken of dat er regels van bestuursdwang door de gemeente zijn opgelegd. Daarbij kan het gaan over een door de gemeente opgelegde dwangsom wegens het bouwen in strijd met het bestemmingsplan. Als op het moment van eigendomsoverdracht de opgelegde dwangsommen (nog) niet door de verkoper zijn betaald, kan dit voor de koper tot financiële schade leiden.

Voor de Rechtbank Middelburg werd in december 2012 een zaak behandeld met betrekking tot een woning waarop door de gemeente dwangsommen ten laste van de eigenaar waren gelegd wegens illegale bouw en opslag van asbesthoudende materialen. De koper kocht de woning op een veiling en nam na eigendomsoverdracht met de gemeente contact op om te praten over de opgelegde dwangsommen. Resultaat van deze bespreking was dat de koper een nieuwe bouwaanvraag indiende en vervolgens een bouwvergunning kreeg. Maar daarmee was de kwestie van de opgelegde dwangsommen de wereld niet uit. Volgens de Rechtbank lag het op de weg van de gemeente om alsnog bij de voormalige eigenaar te proberen zowel de dwangsommen als de invorderingskosten die de gemeente had moeten maken bij de verkoper te innen. Wel was de Rechtbank van oordeel dat de kosten van invordering voor rekening komen van de koper. Koper had dit kunnen voorkomen door voorafgaande aan de aankoop zich door de notaris te laten informeren. Op die manier had de koper kennis kunnen nemen van de opgelegde dwangsommen en het feit dat de gemeente al invorderingskosten had gemaakt.

Wilt u meer weten over de eventuele juridische en financiële gevolgen van aanschrijvingen en bestuursdwang met betrekking tot een door u aan te kopen woning? Maak dan een afspraak met ons kantoor. Wij kunnen u van deskundig advies voorzien.

Bron: Rechtbank Middelburg, 10 december 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:5122