Onrechtmatig optredende bestuurder niet bestaande bv moet schade vergoeden

Printvriendelijke versie

Wie zaken doet in de vorm van een rechtspersoon moet er voor zorgen dat de personalia van die rechtspersoon juist en volledig zijn. Dat deze regel niet altijd wordt nageleefd bleek voor het Hof ’s-Hertogenbosch. Aan het hof was een geschil voorgelegd waarin de kantonrechter eerder de opdrachtgever in een transactie had veroordeeld tot betaling van het overeengekomen bedrag van die transactie. Uiteindelijk bleken degenen die de vordering hadden ingesteld niet de statutaire of gevolmachtigde vertegenwoordigers van de eisende bv te zijn en ook bleek de betreffende bv juridisch niet te bestaan.

Als personen in een procedure optreden als vertegenwoordiger van een rechtspersoon en zich daarbij ook uitgeven als statutair directeur, dan mag de tegenpartij op de juistheid daarvan vertrouwen. Indien blijkt dat de gegevens van de betreffende rechtspersoon niet juist zijn, dan mag dit aan de zich als zodanig presenterende personen worden toegerekend. Het hof acht in elk geval de gedragingen van dergelijke personen ‘toerekenbaar onrechtmatig’. Er is in die omstandigheden volgens het hof sprake van ‘een doen of nalaten in strijd met wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer als behoorlijk wordt beschouwd’.

Op zijn minst kan het onzorgvuldig worden genoemd om iemand op naam van een niet bestaande rechtspersoon in een gerechtelijke procedure te betrekken en zelf als statutair directeur van een niet bestaande rechtspersoon op te treden, zonder de tegenpartij daarvan op de hoogte te brengen. De personen die zich uitgeven als vertegenwoordiger van een rechtspersoon horen zelf in de processtukken te controleren of er een juiste tenaamstelling wordt gehanteerd. Beide feiten zijn voldoende aanleiding om te spreken van onrechtmatig handelen.
Dat leidt er vervolgens ook toe dat de schade die hierdoor is veroorzaakt door de onrechtmatig optredende ‘bestuurders’ moet worden vergoed.

Wilt u meer weten over vertegenwoordigingsbevoegdheid van ondernemingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Onderneming & Recht, nieuws 2013/768, ECLI:NL:GHSHE:2013:5204