Stiefkinderen gelijkgesteld aan eigen kind?

Printvriendelijke versie

In een tijd waarin samengestelde gezinnen steeds vaker voorkomen, vragen veel mensen zich af of hun stiefkind automatisch erft en zo ja, hoeveel erfbelasting dit kind dan moet betalen?

Uitgangspunt is dat een stiefkind nooit automatisch erft. Als u een stiefkind wil laten meedelen in uw erfenis of gelijk wil stellen met uw eigen kinderen, zult u actie moeten ondernemen. U kunt een stiefkind dan opnemen in uw testament.

Als het stiefkind van u erft zal het voor de erfbelastingtarieven en vrijstellingen behandeld worden als uw eigen kind. Hiervoor is wel van belang dat de relatie met uw partner, de biologische ouder van het kind, door overlijden eindigt. Ook een einde van de relatie buiten de wil van de partners, zoals duurzame opname in een verpleeghuis, valt hier onder. Mocht het zo zijn dat uw relatie eindigt door een scheiding dan wordt het stiefkind op moment van uw overlijden niet meer gezien als uw stiefkind en vervalt de speciale fiscale behandeling.

Overigens worden stiefkinderen van samenwoners voor de erfbelasting op dezelfde wijze behandeld als stiefkinderen van gehuwden. U bent voor de erfbelasting een samenwoner als u voor overlijden al vijf jaar onafgebroken een gezamenlijke huishouding heeft gevoerd, of zes maanden een notarieel samenlevingscontract had. De gezamenlijke huishouding moet blijken uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Hebt u vragen over uw testament of samenlevingscontract? Neem gerust eens contact op met onze medewerkers.