Bedrijfsopvolgingsregeling geen discriminatie volgens Europees Hof

Printvriendelijke versie

Vorig jaar besliste de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege, dat er geen sprake was van discriminatie als een erfgenaam die ondernemingsvermogen erfde een grotere belastingvrijstelling had dan mensen die een ‘gewone erfenis’ krijgen.

Veel mensen die een erfenis hadden gehad, wilden ook wel een grotere vrijstelling voor erfbelasting. Zij waren het niet eens met de uitspraak van de Hoge Raad, waarna diverse verzoeken werden ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens om over de zaak te beslissen. Maar het Europese Hof heeft zich aangesloten bij het oordeel van de Hoge Raad.

Het Hof geeft in de beslissing aan dat de nationale autoriteiten een ruime eigen beoordelingsmarge hebben, en zelf het beste kunnen inschatten wat de lokale behoeften zijn in een land. Slechts als in het oordeel van de nationale autoriteiten iedere redelijke grond ontbreekt, zou dat anders zijn. Omdat de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erfbelasting is bedoeld om de continuïteit van familiebedrijven te verzekeren en om het ondernemerschap te stimuleren, vindt het Europese Hof dat een legitiem doel om een regeling als de bedrijfsopvolgingsregeling te handhaven.

Voor veel mensen die hun hoop hadden gevestigd op het Europese Hof is deze uitspraak een teleurstelling. Maar reden te meer om te zorgen voor een goed advies, om waar mogelijk erfbelasting te besparen. Wij hebben de specialisten daarvoor in huis. Neemt u gerust eens contact op voor een eerste gesprek.

Bron: Notamail 2014/160