Zelf de regie houden

Printvriendelijke versie

Twee dochters – tevens bewindvoerder over het vermogen van hun vader – wilden de erfenis die hun moeder aan hun vader naliet, namens hem verwerpen. Zij wilden daarmee voorkomen dat het vermogen van de vader, en dus zijn eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg, zou stijgen.

Meestal geeft de rechter geen goedkeuring aan bewindvoerders die bijvoorbeeld willen schenken om het vermogen en daarmee de AWBZ-bijdrage te verkleinen. In dit geval gaf de rechter wel toestemming. De rechter vond dat de kinderen het vermogen niet wilden verkleinen maar wilden voorkomen dat het vermogen groter zou worden. Daarnaast liep de verzorging van vader geen gevaar en konden de dochters aantonen dat vader en moeder altijd hadden willen voorkomen dat hun vermogen (grotendeels) zou worden besteed aan door een zorginstelling verstrekte zorg.

In dit geval liep het gezien de omstandigheden gunstig af voor de familie, maar doorgaans wordt in dergelijke gevallen anders beslist. Wilt u voorkomen dat uw kinderen of bewindvoerder over dit onderwerp in discussie moeten met de rechter? Dan is het zinvol om het zelf al goed te regelen. Dit kan door uw testament en levenstestament regelmatig samen met de notaris door te nemen. In dit geval had de moeder wellicht zelf haar testament al kunnen wijzigen, zodat haar erfenis niet aan haar echtgenoot toe zou komen. Wat in uw specifieke geval wijsheid is, hangt af van diverse omstandigheden en fiscale maar ook emotionele overwegingen. De beslissing om de echtgenoot niet te laten erven is immers gevoelsmatig vaak een hele stap.

Vindt u het plezierig om de mogelijkheden eens rustig door te spreken? Wij nemen graag de tijd voor u.

Bron: JBN 2014/45