Twijfels over plannen voor scheiden zonder rechter

Printvriendelijke versie

De parlementsplannen om de procedure voor echtscheidingen eenvoudiger te maken, leveren bij steeds meer organisaties en instanties vraagtekens op. Na eerdere weerstand van nauw betrokkenen schaart nu ook de Raad van State zich in die rij. Volgens de raad levert het voorstel nauwelijks tijd- en kostenbesparing op.

In de toekomst zouden volgens het voorstel echtparen die geen minderjarige kinderen hebben via de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen scheiden. Zij hebben dan geen tussenkomst van een rechter en inschakeling van een advocaat meer nodig.

Met anderen vindt ook de Raad van State dat het voorstel geen rekening houdt met kosten die betrokkenen moeten maken voor juridisch advies over de gevolgen van de echtscheiding en afspraken over verdeling van goederen en het huis. Als scheidende echtparen deze adviezen niet inwinnen, zal dat onmiskenbaar leiden tot meer rechtszaken. Folders en websites kunnen het advies van (notarieel) deskundigen niet overnemen.
De raad mist ook waarborgen voor de bescherming van kwetsbare echtgenoten, en zinspeelt op een overeenkomst over de alimentatie, de woning en verdeling van de bezittingen en schulden.
Tot slot vindt de raad dat het uitspreken van een echtscheiding door de ambtenaar van de burgerlijke stand zich niet goed verhoudt tot diens eigenlijke taak. Hij is om die reden voorstander van bekrachtiging van de beëindiging van het huwelijk in een akte.

Wilt u meer weten over de juridische gevolgen van huwelijk, huwelijkse voorwaarden en of echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuws 2015/1