Ongelijk schenken aan de kinderen

Printvriendelijke versie

Soms hebben ouders redenen om aan één van de kinderen een schenking te doen. Vaak in situaties waarin het kind wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Niet altijd is er dan de wil of genoeg financiële armslag om de andere kinderen een zelfde bedrag te geven.

Als de ouders komen te overlijden kan het kind dat de schenking kreeg voor verrassingen komen te staan. Heeft het kind de schenking namelijk vóór 1 januari 2003 gehad dan kan het zo zijn dat hij de schenking moet inbrengen in de nalatenschap. Dat betekent dat de schenking bij de erfenis wordt opgeteld om te regelen dat alle kinderen evenveel krijgen. De ouders kunnen dit voorkomen door in hun testament of bij de schenking uitdrukkelijk vast te leggen dat het kind de schenking niet hoeft te verrekenen met broers en zusters.

Voor schenkingen vanaf 1 januari 2003 geldt de inbreng niet meer. Wilt u als ouders juist wel dat een schenking aan één kind, bij overlijden wordt rechtgetrokken, dan moet u dat uitdrukkelijk regelen in uw testament of bij de schenking.

Heeft u schenkingen gedaan of gekregen en is er niets geregeld over het verrekenen van de schenking bij overlijden? Wij spreken uw situatie graag met u door zodat er bij overlijden geen verrassingen ontstaan.

Bron: Notamail 2015/8