Geen overeenstemming over verdeling pand

Printvriendelijke versie

Als twee personen besluiten samen een pand te kopen betekent dit in juridische termen dat bij verwerving daarvan een onverdeeldheid ontstaat. Beide eigenaren zijn ieder voor de onverdeelde helft eigenaar van het pand. Opheffing van deze onverdeeldheid is op verschillende manieren mogelijk.

Beide eigenaren kunnen overeenkomen om gezamenlijk het pand te verkopen en vervolgens de opbrengst te verdelen. Ook kan het pand aan één van de eigenaren worden toegedeeld, waarbij aan de andere eigenaar de waarde van zijn aandeel wordt uitgekeerd. Maar het kan natuurlijk ook voorkomen, dat ieder van de gezamenlijke eigenaren graag het pand wil overnemen. Als hierover geen overeenstemming kan worden bereikt, moet volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden rekening worden gehouden met zowel de belangen van beide partijen als het algemeen belang.

In een procedure voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 15 juli 2014 kwam een zaak aan de orde, waarbij twee broers van mening verschilden aan wie het destijds door hen gekochte pand moest worden toegedeeld. Beide broers willen het pand graag voor de familie behouden en hebben plannen ontwikkeld voor de toekomst.

Volgens het gerechtshof is niet komen vast te staan dat één van de broers een zwaarwegender belang heeft bij het verkrijgen van het pand. Daarom moet volgens het gerechtshof het algemeen belang de doorslag geven. Eén van de broers heeft plannen ontwikkeld die stroken met de wensen die de gemeente en de provincie hebben ten aanzien van de directe omgeving van het pand. Hij wil ook met die wensen rekening houden bij de ontwikkeling van zijn plannen. Ook de andere broer heeft overleg met de gemeente gehad, maar kan zich niet vinden in de wensen van de gemeente.

Omdat de andere broer wel bereid is zijn toekomstplannen in te passen in de ontwikkelingsplannen van de gemeente met betrekking tot de omgeving waarin het pand is gelegen en dus rekening wordt gehouden met het algemeen belang, acht het gerechtshof toedeling van het pand aan deze broer gerechtvaardigd.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Maak dan een afspraak met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 juli 2014, GHARL:2014:5689