Bestuursbesluit door ALV in plaats van ledenraad toch rechtsgeldig

Printvriendelijke versie

De statuten van een vereniging voorzien in de manier waarop het bestuur van de vereniging wordt benoemd. Soms is die bevoegdheid toegekend aan een ledenraad, vaker nog aan de algemene vergadering. Problemen dreigen als het bestuur door de algemene vergadering wordt benoemd, terwijl de bevoegdheid toekwam aan de ledenraad.

Of er werkelijk en probleem rijst, hangt af van de situatie en geschiedenis van de vereniging. Onlangs diende een zaak voor de rechter waarin een geroyeerd lid het royement aanvocht omdat het bestuur dat hem geroyeerd had niet was benoemd door de – statutair bevoegde – ledenraad maar door de algemene vergadering. De vereniging had al meer dan twintig jaar geen ledenraad meer gehad.
Voor de rechtbank is belangrijk dat de vereniging al langer zonder ledenraad functioneerde en dat gedurende die jaren het bestuur altijd door de algemene vergadering werd benoemd. De rechtbank vond het daarom niet redelijk en billijk van het geroyeerde lid dat die zich na al die jaren op dit punt beriep en er de voorgaande jaren nooit over heeft gerept.
Ook heeft de vereniging aan de waarborgen voor het democratisch karakter voldaan omdat bestuursbenoemingen door de algemene vergadering als karakteristiek voor de vereniging worden aangemerkt. Alles overwegend kwam de rechtbank tot de conclusie dat in dit geval sprake was van een rechtsgeldig royementsbesluit.

Wilt u meer weten over rechtsgeldige besluitvorming in verenigingen of stichtingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Onderneming & Recht, nieuws 2015/15; RBMNE:2014:6094