Aftrek giften

Printvriendelijke versie

Mensen die hun giften aan goededoelorganisaties volledig willen kunnen aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting, maken vaak gebruik van zogenaamde periodieke giften.

Periodieke giften zijn giften die minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling. De bedragen moeten jaarlijks ongeveer hetzelfde zijn en de gift moet stoppen bij overlijden. Tot 1 januari 2014 moesten de periodieke giften worden vastgelegd in een akte bij de notaris, nu is een overeenkomst voldoende.

Het model van de overeenkomst kan gedownload worden van de website van de belastingdienst. Per abuis wekte de modelovereenkomst in 2014 de indruk dat ook giften die al gedaan waren vóórdat de modelovereenkomst werd getekend aftrekbaar waren. De modelovereenkomst op de website van de belastingdienst is inmiddels aangepast. De staatssecretaris heeft laten weten, dat de giften die in 2014 zijn gedaan vóórdat een notariële of onderhandse akte werd opgemaakt, toch als periodieke gift kunnen worden afgetrokken, mits er in het jaar 2014 alsnog een akte is opgemaakt.

Heeft u vragen over uw giftenaftrek, schroomt u dan niet om ons te bellen. Wij helpen u graag.

Bron: Notamail 2015/2