Geen ANBI-status!

Printvriendelijke versie

Een organisatie die het algemeen belang dient, kan bij de Belastingdienst een zogenaamde ANBI-status aanvragen. Op die manier hoeft de organisatie over ontvangen schenkingen en erfenissen geen schenk- of erfbelasting te betalen.

De Rechtbank Gelderland oordeelde onlangs over een zaak waarin de ANBI-status werd geweigerd. Een van de regels bij de aanvraag van de ANBI-status is dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon niet over het vermogen van instelling mag beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

De rechter keek naar de statuten van de stichting maar ook naar de feitelijke situatie. Er stond weliswaar keurig in de statuten dat bestuurders niet over het vermogen van de stichting mogen beschikken als ware het eigen vermogen. Maar omdat er maar twee bestuursleden zijn, een voorzitter en een penningmeester, en de voorzitter bij staking van stemming beslist, vond de rechter dat de voorzitter de facto zelf kan beslissen. Het verzoek om het toewijzen van een ANBI-status werd daarom afgewezen.

Wilt u meer weten over een ANBI-status voor uw organisatie? Wij begeleiden u graag bij de aanvraag. Bel gerust eens voor een afspraak.

Bron: Notamail 2015/83