Duizenden instellingen zijn ANBI-status kwijt

Printvriendelijke versie

Algemeen nut beogende instellingen, zoals goede doelen, sport- en andere verenigingen en vele stichtingen (ANBI's) staan onder streng toezicht van de Belastingdienst. Immers, met deze status profiteren zij van grote belastingvoordelen bij schenkingen en erfenissen. Sinds vorig jaar moeten ANBI-instellingen op hun website inzicht geven in hun doen en laten. Gebeurt dat niet, of blijkt uit de gepubliceerde gegevens dat de instellingen niet correct handelen, dan wordt hen de ANBI-status ontnomen. Dat overkwam tot nu toe bijna 9.000 instellingen.

De Belastingdienst houdt risicogericht toezicht op alle ANBI's, ongeveer 65.000 in totaal. Bij dat toezicht gebruikt de Belastingdienst eigen gegevens, maar ook gegevens van de websites van instellingen en signalen vanuit andere bronnen. Geldt de verplichting voor verenigingen en stichtingen al sinds 1 januari 2014, voor kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen gaat de publicatieplicht pas per 1 januari 2016 in. Het is van essentieel belang dat ook zij dit op tijd en goed regelen omdat anders de giftenaftrek in gevaar komt.
De online transparantie heeft betrekking op bestuur, beloning, doel en beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag van de instelling.

Wilt u meer weten over het verkrijgen en behouden van de ANBI-status of over giftenaftrek? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Brief Staatssecretaris van Financiën, 24 maart 2015, nr. DBG/2015/1243 U