Formulering van echtscheidingsstukken cruciaal bij onenigheid

Printvriendelijke versie

Het kennis nemen van en berusten in een echtscheidingsbeschikking betekent niet dat de alimentatie voor altijd vaststaat. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden. Voor de alimentatieplichtige mogelijk een hard gelag, voor de alimentatiegerechtigde goed nieuws. Uit de behandeling van deze zaak blijkt eens te meer hoe belangrijk het is om de inhoud van de echtscheidingsbeschikking en de akte van berusting ondubbelzinnig te redigeren.

Een echtpaar was op huwelijkse voorwaarden getrouwd en had op het moment van scheiding een kind. Het kind bleef na de scheiding bij de moeder wonen. In de echtscheidingsbeschikking zijn vader en moeder een kinder- en partneralimentatie overeengekomen. Echter, de moeder komt al gauw tot de conclusie dat de partneralimentatie niet hoog genoeg is en vraagt het hof om een hoger bedrag toe te kennen. Haar ex vindt dat zij geen recht van spreken heeft omdat zij een akte van berusting heeft getekend. Daarin heeft zij verklaard kennis te hebben genomen van de echtscheidingsbeschikking en daarin te berusten.

Uit vele uitspraken over dit onderwerp blijkt dat er slechts sprake van berusting kan zijn als de ene partij aan de ander verklaart dat hij of zij zich bij de uitspraak neerlegt en afziet van het recht om daartegen in verweer te komen. Uit de tekst van de akte van berusting moet ondubbelzinnig blijken dat zij zich bij de uitspraak neerlegt. Rechters zijn erg voorzichtig in het aannemen van berusting omdat daar grote gevolgen aan verbonden zijn. Er mag daarom geen twijfel bestaan over de bedoelingen van de berustende partij.

In dit concrete geval wordt in de akte van berusting uitsluitend gesproken over de echtscheiding. Er staat geen tekst in waaruit afgeleid kan worden dat de akte ook betrekking heeft op de alimentatie. Een dergelijke akte is in de regel slechts bedoeld om inschrijving van de echtscheiding te bewerkstellingen en daarmee te voorkomen dat de openstaande beroepstermijn verstrijkt.
Voor het hof is de zaak daarmee duidelijk. De door de moeder ondertekende akte van berusting mag niet worden gezien als berusting in de vaststelling van de alimentatiebijdrage.

Wilt u meer weten over een waterdichte redactie van juridische documenten bij echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuws 2015/204, GHARL:2015:1807