Schenking rente belet aftrek eigenwoningrente niet

Printvriendelijke versie

Rente die is betaald op een (hypothecaire) lening die is gesloten voor verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning, is aftrekbaar in Box I van de inkomstenbelasting. Dit geldt niet alleen voor een geldlening die via de bank is afgesloten, maar ook voor onderhandse leningen, bijvoorbeeld gesloten met de ouders van de belastingplichtige, is aftrekbaar. Aangezien ouders de ontvangen rente niet hoeven aan te geven voor de inkomstenbelasting omdat de verstrekte lening als vordering wordt belast in Box 3 van de inkomstenbelasting, besluiten ouders nog al eens de door hun kind te betalen rente te schenken dan wel kwijt te schelden.

Voor het recht op aftrek van de rente door het kind is het van belang of de rente is geschonken of kwijtgescholden. Bij kwijtschelding van de rente bestaat namelijk geen recht op aftrek.

Hierover heeft de Hoge Raad (het hoogste rechtscollege in ons land) zich onlangs duidelijk uitgesproken in de volgende kwestie:
Als gevolg van een echtscheiding was de man bereid het aandeel van zijn voormalige echtgenote in de gezamenlijke woning over te nemen. Daartoe moest hij wel een extra lening aangaan. Die lening werd door zijn ouders verstrekt. De man betaalde aanvankelijk tijdig de met zijn ouders overeengekomen rente, maar na enkele jaren kwam hij in financiële problemen en werd de rente niet meer daadwerkelijk betaald maar bijgeboekt bij de lening. Omdat de ouders jaarlijks aan hun kind het bedrag van de rente schonken, werd deze met de op de lening bijgeboekte rente verrekend.

De inspecteur van belastingen was van oordeel dat de rente niet aftrekbaar was omdat deze was kwijtgescholden door de ouders.

Zowel het Gerechtshof als de Hoge Raad kwam tot de conclusie, dat in dit geval geen sprake was van kwijtschelding van de rente. In het kader van deze lening werd een zorgvuldige administratie bijgehouden, waarbij aan het eind van elk jaar de verschuldigde rente werd bijgeschreven. De schenking werd vervolgens gebruikt om de bijgeboekte rente aan te zuiveren. Bij schenking is het niet vereist dat de geschonken gelden via de bank worden overgemaakt, maar dat er vermogensverschuiving plaatsvindt. Verrekening van de te betalen rente met de ontvangen schenking geeft dus recht op renteaftrek.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Maak dan gerust een afspraak me ons kantoor. Wij kunnen u deskundig adviseren.

Bron: Hoge Raad, 3 april 2015 (HR:2015:809)