Rechtskeuze bij opstellen testament

Printvriendelijke versie

Wonen in het buitenland is voor de één een droom en voor de ander werkelijkheid. Het blauw van de lucht en de temperatuur van het zeewater trekt veel mensen in eerste instantie aan, maar hebben zij ook oog voor de zakelijke kant?

Het maken van een testament vraagt in dergelijke gevallen de nodige aandacht. In het buitenland gelden doorgaans andere regels dan in Nederland. Een testament waarin niet of niet voldoende rekening wordt gehouden met die verschillen kan na overlijden voor veel onduidelijkheden zorgen.

Zo overleed er een Nederlandse man die woonachtig was in Portugal, terwijl hij in zijn Portugese testament zijn echtgenote tot enig erfgenaam had benoemd. Zijn kinderen voelden zich gepasseerd en claimden hun wettelijk erfdeel, in Nederland ‘de legitieme portie’ genaamd. Vervolgens krijgen de kinderen een geschil met de vrouw van hun vader over de vraag of Nederlands of Portugees recht van toepassing is bij de berekening van hun deel.

De rechtbank Rotterdam en een ingeschakelde expert op internationaal juridisch gebied buigen zich over een zin in het testament, waaruit de vrouw afleidt dat er sprake is van een rechtskeuze door haar overleden man voor Nederlands recht.

De rechter bepaalt dat naar Portugees recht een rechtskeuze in beginsel niet mogelijk is. Daarnaast zou het voor de hand hebben gelegen als de man een expliciete keuze voor Nederlands recht ook in het testament had opgenomen. Nu was er slechts sprake van een vage aanwijzing. Volgens de Rotterdamse rechter is Portugees recht van toepassing en hebben de kinderen per persoon een aanspraak op 2/9e deel van de nalatenschap. Dat hadden de vrouw en haar overleden man wellicht niet in gedachten gehad!

Is er bij u sprake van een internationale situatie? En zou het niet plezierig zijn als u zeker weet dat uw testament zo wordt uitgevoerd als u heeft bedoeld? Wij adviseren u om uw testament zorgvuldig te laten samenstellen en regelmatig te laten checken.

Bron: Notamail 2015/98