2% overdrachtsbelasting bij aankoop onbewoonbaar verklaarde woning

Printvriendelijke versie

In de praktijk blijkt er nog vaak onduidelijkheid te bestaan over de vraag welk tarief aan overdrachtsbelasting is verschuldigd bij aankoop van vastgoed. Voor aankoop van een bestaande woning geldt sinds 1 juli 2012 een overdrachtsbelastingtarief van 2%. Door de overheid is dit verlaagde tarief ingevoerd om aan de vastzittende woningmarkt een stimulans te geven. Aankoop van ander vastgoed, zoals bedrijfspanden en industriegronden, wordt belast met 6% overdrachtsbelasting.

Welk criterium geldt voor woningen wordt duidelijk in artikel 14 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Volgens dit wetsartikel dient de onroerende zaak “naar zijn aard bestemd te zijn tot bewoning”. Dit begrip moet dan ook ruim worden uitgelegd. Zo valt een woning in aanbouw ook onder dit criterium.

Door de uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant in maart van dit jaar is duidelijk geworden dat ook woningen of wooneenheden, waarin de basisvoorzieningen grotendeels zijn verwijderd, ook kwalificeren als woning omdat de onroerende zaak nog steeds “naar zijn aard is bestemd voor bewoning”. Ook als de staat van de onroerende zaak zodanig is, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van gaten in het dak, kapotte ramen of zwammengroei, dat het pand niet is geschikt voor bewoning en zelfs onbewoonbaar is verklaard, kan toch de conclusie worden getrokken dat het pand “naar zijn aard is bestemd voor bewoning”.

Ook de bestemming die de koper in de toekomst aan de gekochte onroerende zaak wil geven, doet niets af aan het feit dat de onroerende zaak op het moment van levering “naar zijn aard is bestemd voor bewoning” en dus is onderworpen aan het verlaagde tarief van 2%.

Twijfelt u welk tarief van toepassing is bij aankoop van een onroerende zaak? Maak dan een afspraak met ons kantoor. De notaris is bij uitstek dé deskundige op dit gebied.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 maart 2015, RBZWB: 2015:2518