Voorkom schijn van misbruik bij eigen faillissementsaanvraag

Printvriendelijke versie

Een onderneming die al enige tijd geen activiteiten ontplooit, nauwelijks geld ter beschikking heeft maar wel schulden, doet er goed aan om te kijken of directe liquidatie beter is dan zelf faillissement aanvragen. Daarmee voorkomt u dat de rechter uiteindelijk oordeelt dat u misbruik heeft gemaakt van uw bevoegdheid om zelf het faillissement van uw onderneming aan te vragen.

Er is sprake van misbruik van een eigen faillissementsaanvraag als er een onevenredig belang is tussen dat van de aanvrager en dat van mogelijk benadeelde partijen. Als er in het bedrijf nauwelijks geld beschikbaar is en dat geld ook niet meer komt, kan een curator in het faillissement daarbij flink worden benadeeld. Er is immers geen geld om hem te betalen.
Als u in een dergelijke situatie verkeert, kunt u beter de onderneming laat ophouden te bestaan, door de onderneming te ontbinden. Als er bij ontbinding geen inkomsten meer zijn te verwachten volgt er geen vereffening – en is er geen curator nodig – en houdt de vennootschap direct op te bestaan. In juridisch jargon heet dat turboliquidatie.

Van u als aandeelhouder of bestuurder van een bv mag worden verwacht dat u bij een keuze voor faillissementsaanvraag aannemelijk maakt dat uw belang daarbij zwaarder weegt dan het belang van bijvoorbeeld de curator en diens risico om niet betaald te worden voor zijn werk. U loopt het risico dat u persoonlijk opdraait voor deze kosten, al moet de curator in dat geval wel een grondslag en feiten of omstandigheden aanvoeren.

Wilt u dergelijke risico’s vermijden of meer weten over het ontbinden van uw vennootschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Onderneming & Recht, nieuws 2015/269; RBDHA:2015:2569