Ontkenning duomoederschap

Printvriendelijke versie

Een kind heeft altijd maar één biologische moeder. Een kind kan niet ontkennen dat de vrouw die hem op de wereld heeft gezet ook in juridisch opzicht zijn moeder is. Wel is het mogelijk om via de rechter een procedure ontkenning vaderschap in te stellen. En sinds het duomoederschap is ingevoerd kan een kind ook een procedure aanspannen als hij niet wenst dat zijn duomoeder ook in juridische zin zijn moeder is.

Veel kinderen zijn niet op de hoogte van die mogelijkheid om vaderschap of moederschap te ontkennen, waardoor de termijn om naar de rechter te gaan kan verlopen. Het indienen van een verzoek bij de rechter moet namelijk plaatsvinden binnen drie jaar, nadat het kind heeft ontdekt dat een man vermoedelijk niet de biologische vader is, of als het kind niet wenst dat zijn duomoeder ook officieel zijn juridische moeder is. Is het kind nog geen achttien als hij het hoort, dan kan hij tot uiterlijk drie jaar nadat hij achttien is geworden een verzoek tot ontkenning indienen bij de rechtbank.

Hebt u vragen of wilt u hulp bij het indienen van een verzoek? Wij zijn u graag van dienst.

Bron: JPF 2014/129