Verdeling gemeenschappelijk goed blijft altijd opeisbaar

Printvriendelijke versie

Pensioenaanspraken na een echtscheiding kunnen niet verjaren. Dat zegt de Hoge Raad in een recent arrest. De vraag was of iemand meer dan twintig jaar na echtscheiding nog een verdeling kon opeisen van het pensioen dat de (ex)partner tijdens het huwelijk had opgebouwd.

In het Burgerlijk Wetboek staat dat rechthebbende te allen tijde verdeling van een zogenaamd gemeenschappelijk goed kan vorderen. De Hoge Raad leidt uit de omschrijving ‘te allen tijde’ af dat de vordering tot verdeling van pensioenaanspraken dan ook niet kan verjaren. Even verderop in het wetboek staat dat wanneer bij een verdeling een of meer goederen zijn overgeslagen, daarna altijd een verdeling daarvan kan worden gevorderd. Ook die vordering kan niet verjaren.

Het is goed om te weten dat het niet van belang is of de verdeling van een dergelijk gemeenschappelijk goed al dan niet met opzet niet heeft plaatsgevonden. De vordering van de ‘benadeelde’ partner verjaart dus nooit.

Wilt u meer weten over de regels voor verdeling van gemeenschappelijke goederen na een echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2015/120