Huis kopen op een veiling: waar moet je op letten?

Printvriendelijke versie

Als de bank overgaat tot openbare verkoop van een woning omdat de eigenaar niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan de bank bij de rechter een verzoek indienen voor het inroepen van het huurbeding. Het inroepen van het huurbeding is mogelijk als de eigenaar ná de vestiging van de hypotheek de woning zonder toestemming van de bank heeft verhuurd aan derden.

Een verhuurde woning brengt op de veiling over het algemeen minder op dan een leegstaand pand. Om die reden heeft de wetgever het zogenaamde “huurbeding” in het leven geroepen. De bank vraagt dan aan de rechter om de huurovereenkomst te ontbinden om het pand te mogen ontruimen. In dat geval geniet de huurder geen huurbescherming.

Sinds 1 januari 2015 is de wet op dit punt echter gewijzigd. De bank is nu verplicht om vóór de openbare verkoop het huurbeding in te roepen, tenzij:
- het in stand houden van de huurovereenkomst van belang kan zijn voor de verkoopopbrengst;
- door het in stand houden van de huurovereenkomst de verkoopopbrengst voldoende zal zijn om de hypotheekschuld te voldoen;
- er op het moment van de openbare verkoop geen personen zijn die op grond van een huurovereenkomst gebruik kunnen maken van het pand.

De bank is vaak niet bekend met de plaatselijke situatie. Om te voorkomen dat tijdens of na de openbare veiling iemand zich aandient als huurder van het pand, vraagt de bank vaak standaard verlof aan de rechter om het huurbeding te mogen inroepen. De bank zal dit alleen achterwege laten als voldoende duidelijk is dat er geen huurder is, bijvoorbeeld als het pand leeg staat. De bank hoeft niet af te gaan op de enkele verklaring van de eigenaar dat het pand niet is verhuurd.

Wilt u als koper op een veiling zekerheid over de status van een pand? Vraag het aan uw notaris. De notaris kent alle ins en outs van het kopen op een veiling.

Bron: Rechtbank Oost-Brabant, 4 juni 2015, RBOBR:2015:3338