Verplicht ouderschapsplan bij scheiding weinig effectief

Printvriendelijke versie

Enkele jaren geleden is de verplichting ingevoerd om een ouderschapsplan op te stellen als bij een echtscheiding minderjarige kinderen zijn betrokken. De bedoeling was dat daarmee de gevolgen voor de kinderen zodanig worden geregeld dat er minder conflicten over de kinderen tussen de ouders zou ontstaan. Die verplichting heeft nauwelijks resultaat opgeleverd. Dat blijkt uit een proefschrift van Marit Tomassen-Van der Lans aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De aanleiding voor de maatregel was de constatering dat aanhoudende conflicten tussen ouders schadelijk zijn voor deze kinderen. Met het ouderschapsplan worden ouders verplicht om afspraken te maken over de gevolgen voor de kinderen. Er blijkt echter sinds de invoering van het verplichte ouderschapsplan nauwelijks enig effect van de maatregel uit te gaan. Dat blijkt uit het feit dat er sindsdien niet minder procedures over de kinderregelingen worden gevoerd dan voor invoering van het ouderschapsplan.
Ook met het verplichte karakter gaat het niet zoals voorzien. De rechter heeft maar beperkte mogelijkheden om te afspraken te toetsen aan de regels. Als de ouders geen ouderschapsplan hebben gemaakt, heeft de rechter bovendien nauwelijks mogelijkheden om de ouders daartoe te bewegen.

In de praktijk blijkt dat er vaker dan voor het verplichte ouderschapsplan regelingen voor kinderen worden afgesproken, echter ook dat deze vaak vage afspraken bevatten. Eén op de vier ouderschapsplannen blijkt niet volledig te zijn. Er zit sinds de invoering ook nog eens weinig beweging in het aantal vervolgprocedures bij de rechter. Dat komt onder meer omdat een echtscheidingsverzoek zonder ouderschapsplan bijna nooit wordt afgewezen. Bovendien blijkt uit het proefschrift dat ouders in veel gevallen een standaard ouderschapsplan aan de rechter voorleggen.

Wilt u meer weten over het verplichte ouderschapsplan bij echtscheidingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht 19 mei 2015