Bedrijfsopvolgingsfaciliteit soms volledig van toepassing op vastgoedbedrijf

Printvriendelijke versie

Het gebeurt wel vaker dat een kind een deel van de aandelen in het bedrijf van zijn ouders geschonken krijgt. Dat gebeurt niet alleen in de agrarische sector, maar ook in andere sectoren zoals vastgoed. De schenking is dan een voorloper op de uiteindelijke bedrijfsopvolging. Om in geval van een vastgoedbedrijf in aanmerking te kunnen komen voor de fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsfaciliteit, moet de arbeid meer om het lijf hebben dan bij normaal vermogensbeheer. Ook moet de bedoeling zijn om met het vastgoedbedrijf meer rendement te halen dan bij normaal vermogensbeheer. Voer voor geschillen tussen de fiscus en de opvolgend ondernemer.

In mei van dit jaar deed het Hof Leeuwarden een uitspraak in een dergelijk geschil tussen de belastinginspectie en de opvolgend ondernemer. De vraag was of ook op de schenking de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing kon zijn en of daarbij alleen het direct behaalde rendement geldt (netto huuropbrengst) of dat ook het indirecte rendement (de waardestijging van de panden) daarbij moet worden betrokken.
Het bedrijf heeft een grote vastgoedportefeuille en beschikt over een commerciële, juridische en administratieve afdeling en een technische dienst. Klein en middelgroot onderhoud worden in eigen beheer uitgevoerd, voor verbouwingen worden externe partijen ingehuurd en verzorgt het bedrijf het toezicht.

Over de vraag of er rekening moet worden gehouden met alleen het directe rendement – standpunt van de belastinginspectie en van de rechtbank – of ook met indirect rendement, oordeelde het Hof dat ook rekening moet worden gehouden met het indirecte rendement. Immers, zowel een belegger als een ondernemer betrekt dit in zijn overwegingen bij aankoop van een pand. De inspectie had zich gebaseerd op de vastgoedindex, die volgens het Hof niet voor dit doel bruikbaar is omdat daarbij geen rekening wordt gehouden met financiering.
Mede om die reden vindt het Hof de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op het hele vermogen van het bedrijf.

Wilt u meer weten over bedrijfsopvolging en de daarbij mogelijke faciliteiten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2015/15 en 2015/128