Legaten in percentages

Printvriendelijke versie

Als u iemand in uw testament wil opnemen, dan heeft u de keuze uit twee mogelijkheden. U kunt die persoon een legaat geven of erfgenaam maken. De termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar afhankelijk van wat u kiest is de uitwerking anders.

Als u iemand erfgenaam maakt in uw testament, dan krijgt deze persoon een percentage of breukdeel van uw nalatenschap. Geeft u iemand een legaat dan krijgt deze persoon een vast bedrag in geld of bijvoorbeeld een schilderij, sieraad of huis.

Omdat iemand die erfgenaam wordt, ook zeggenschap krijgt over de afwikkeling van de nalatenschap, wordt er vaak voor een legaat gekozen. Iemand krijgt dan een bedrag in geld en daarmee is de kous af. Toch rijst er bij het maken van de beslissing over legaten vaak twijfel. Hoe bepaal je namelijk het bedrag van een legaat en wat gebeurt er als er bij overlijden niet genoeg geld meer is om de legaten uit te betalen?

Het bedrag van een legaat bepaalt u in principe helemaal zelf. Wel moet u er rekening mee houden dat de ontvanger– na aftrek van zijn vrijstelling - misschien nog erfbelasting moet betalen over het legaat. Ook kan een legaat soms inbreuk maken op het erfdeel dat voor kinderen is vastgelegd in de wet.

Omdat veel mensen bang zijn dat hun vermogen op gaat aan zorgkosten, neemt de angst dat er niets of niet veel te erven overblijft toe. Daaraan gekoppeld is het niet gek dat veel mensen huiverig zijn om legaten in vaste bedragen op te nemen in het testament. Gelukkig is het mogelijk om in het testament een vangnet in te bouwen voor dit soort situaties. U kunt bepalen dat legaten verminderd moeten worden als de nalatenschap is geslonken, maar ook het opnemen van legaten in percentages komt veel voor. Het legaat is dan een bedrag in contanten gelijk aan een percentage van de nalatenschap. U voorkomt dat het legaat bij overlijden uit de pas loopt ten opzichte van de omvang van de nalatenschap. Wel is het zaak goed vast te leggen op welke bestanddelen van de nalatenschap het percentage van toepassing is. U kunt bijvoorbeeld de inboedelstukken hiervan uitsluiten. Ook bij de afwikkeling is het van belang goed op te letten. Als er bijvoorbeeld een huis tot de nalatenschap behoort, moet op basis van de huidige jurisprudentie de WOZ-waarde van het huis als grondslag dienen voor de berekening van het legaat, en niet de eventueel daarvan afwijkende economische waarde.

Zoals u ziet is het maken van een testament maatwerk. Gelukkig is het leveren van maatwerk precies wat wij op ons kantoor leuk vinden. Maak gerust een afspraak dan nemen we uw mogelijkheden graag met u door.