Vruchtgebruik voor onterfde levenspartner

Printvriendelijke versie

Soms wordt iemand bij overlijden verrast door het testament van de overleden partner, omdat er in staat dat de partner de gezamenlijke woning niet of niet helemaal erft. In de wet is voor die gevallen een regeling opgenomen. De karig bedeelde partner kan de rechter vragen om een vruchtgebruik zodat hij de woning toch kan blijven gebruiken.

Zo speelde er onlangs een zaak waarbij het Hof Arnhem-Leeuwarden moest beslissen over een soortgelijke situatie. De overledene had zijn neef tot enig erfgenaam en executeur benoemd en de geregistreerd partner bleef met lege handen achter.

De rechter bekijkt alle omstandigheden van dit specifieke geval. De partner beschikte in dit geval over een eigen gemeubileerde woning met lage woonlasten, had een levenslange pensioenuitkering en kon in haar eigen levensonderhoud voorzien. De partner kreeg in dit geval dus geen vruchtgebruik toegekend door de rechter. De regeling is bedoeld als vangnet om schrijnende gevallen te voorkomen, en niet om te zorgen voor een ongestoorde voortzetting door de partner van de levensstijl die het echtpaar samen had.

Heeft u scherp op het netvlies hoe het erfrecht uitpakt voor uw partner? Wij adviseren u graag. Voor een afspraak kunt u bellen met het secretariaat van ons kantoor.

Bron: RFR 2015, 11+ Hof Arnhem-Leeuwarden 30 juni 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4810