Hoe werkt contractovername?

Printvriendelijke versie

Het Burgerlijk Wetboek kent een bijzondere regeling voor overname van contracten. In de praktijk blijkt dat bij contractovername vaak over het hoofd wordt gezien, dat de medewerking van de andere partij is vereist. Een contractpartij krijgt door overname van het contract immers te maken met een ander dan met wie hij het oorspronkelijke contract heeft gesloten. Daar hoeft de contractpartij geen genoegen mee te nemen. Om die reden is in de wet opgenomen, dat bij contractovername altijd de medewerking van de contractpartij is vereist. Wordt geen medewerking verleend, dan blijft het oude contract in stand.

Contractovername kan in allerlei vormen voorkomen. Ook bij overdracht van een onroerende zaak. Dit bleek in een zaak voor het Gerechtshof Den Bosch in oktober van dit jaar. Bij de overdracht van een pand bleek dat de verkoper (V) vóór die overdracht al een overeenkomst had gesloten met een derde (D), waarbij de verkoper (V) de kantine van het pand zou overdragen in ruil voor een perceel grond. Omdat de ruilovereenkomst nog niet bij notariële akte was geëffectueerd, is in de overdrachtsakte van het pand bepaald dat alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de ruilovereenkomst, ook op de koper (K) overgaan en dat de koper (D) van de kantine hiervan op de hoogte zou worden gesteld.

Volgens het gerechtshof ligt de verantwoordelijkheid voor de overdracht van de kantine aan koper (D) geheel bij verkoper (V). De enkele mededeling aan koper (D) dat het contract (zowel de rechten als verplichtingen) tussen verkoper (V) en koper (D) met betrekking tot de ruil van de kantine en de grond, geheel door koper (K) is overgenomen, is onvoldoende. Voor overname van alle rechten en verplichtingen uit een overeenkomst, is (liefst) schriftelijke medewerking van koper (D) vereist.

Deskundig advies bij overname van contracten is geen overbodige luxe. Wij kunnen u daarbij behulpzaam zijn. U bent van harte welkom.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 6 oktober 2015, GHSHE:2015:3936