Echtpaar wil gezamenlijk levenseinde

Printvriendelijke versie

Iemand die een ander van het leven berooft, is onwaardig om te erven. Anders gezegd: deze persoon heeft volgens de Nederlandse wet geen recht op de erfenis. Deze regel moet voorkomen dat mensen – door een erfenis verblind – een ander iets aandoen om daar zelf beter van te worden.

Onlangs speelde er een triest geval bij de Rechtbank Midden-Nederland waarbij een echtpaar gezamenlijk en vrijwillig hun leven had willen beëindigen. De man bracht eerst zijn vrouw om het leven, maar vervolgens mislukte zijn eigen poging tot zelfdoding. De man werd vervolgens veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. De familie van de vrouw ging naar de rechter omdat zij het er niet mee eens waren dat de man erfde van zijn overleden vrouw.

De man voert vervolgens in de procedure aan dat de aangepaste testamenten en de afscheidsbrief voldoende aantonen dat zijn vrouw hem zou hebben vergeven voor zijn daad. Maar de rechter vindt dat een ondubbelzinnige vergeving niet vastgesteld kan worden. De enige uitweg voor de man is daarmee verkeken.

Dit verhaal toont aan dat mensen met de wens om hun leven te beëindigen er goed aan doen zich door deskundigen te laten informeren. Ook het vastleggen van wensen in een levenstestament kan zeer waardevol zijn voor de persoon zelf en voor de mensen eromheen. Voor meer informatie over een vrijwillig levenseinde verwijzen wij u naar de website van de NVVE (www.nvve.nl) of bel over (levens)testamenten voor een afspraak met ons kantoor.

Bron: RFR 2015/10, nr. 116, p.767