Legaat van een percentage en waarde woning

Printvriendelijke versie

Veel mensen nemen een legaat in de vorm van een percentage van de nalatenschap op in hun testament. Het zorgt ervoor dat degene die het testament heeft gemaakt gerust kan slapen, óók als de waarde van de nalatenschap onverhoopt daalt.

Bij daling van huizenprijzen en beurskoersen, maar ook bij het interen op vermogen door bijvoorbeeld zorgkosten, kan een nalatenschap bij overlijden lager uitvallen dan ten tijde van het maken van het testament gedacht. Een zogenaamd percentage-legaat voorkomt dat testamenten gewijzigd moeten worden, omdat de beschreven legaten in verhouding te groot worden, waardoor er voor de erfgenamen minder overblijft dan de bedoeling was.

Bij het berekenen van de omvang van een percentage-legaat kan de waarde van een huis voor onduidelijkheid zorgen bij de erfgenamen. Dat gebeurde onlangs nog in een nalatenschap waarin de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege, moest oordelen. De inspecteur voor de erfbelasting had bij de berekening van het percentage-legaat, zoals gebruikelijk, de WOZ-waarde van de woning gehanteerd. De erfgenaam had zijn percentage-legaat ontvangen, gebaseerd op de – lagere – marktwaarde van de woning. Hij vond het niet eerlijk dat hij erfbelasting over de hogere WOZ-waarde moest betalen.

De Hoge Raad is het niet eens met de erfgenaam. Volgens de Hoge Raad betaalt elke erfgenaam erfbelasting over de WOZ-waarde van een geërfde woning. Voor iemand die een percentage van een nalatenschap ontvangt waartoe een woning behoort, is dat niet anders.

Wilt u meer weten over het opnemen van percentage-legaten, maak dan gerust een afspraak op ons kantoor voor een oriënterend gesprek.

Bron: Notamail 2015/318