Rechtshandelingen in oprichtingsfase bv niet zonder risico

Printvriendelijke versie

Het verrichten van rechtshandelingen tijdens de oprichtingsfase van een bv kan soms voor problemen zorgen, ook als de rechtshandeling later door de opgerichte bv is bekrachtigd. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de bestuurder bij bekrachtiging van die rechtshandeling door de opgerichte bv weet of heeft kunnen weten dat de bv de verplichtingen die uit die handeling voortvloeien, niet na kan komen.

Er ligt sinds kort ook een uitspraak van Hof Amsterdam, die de aansprakelijkheid in dergelijke zaken verheldert. Aanleiding was een huurovereenkomst, in de voorfase van oprichting aangegaan en na oprichting door de bv bekrachtigd. Hoewel de bv de betreffende rechtshandeling had bekrachtigd, hangt de uiteindelijke beoordeling van aansprakelijkheid af van de vraag of de bestuurder die de verplichting is aangegaan, bij bekrachtiging wist of had kunnen weten dat de bv die verplichting aan de verhuurder niet zou kunnen nakomen. Zo ja, dan wordt met de bekrachtiging de aansprakelijkheid tegenover– in dit geval – de verhuurder afgewenteld op de bv. Conclusie van het hof is dat in dergelijke gevallen de bestuurder onrechtmatig heeft gehandeld en persoonlijk aansprakelijk is voor nakoming van de overeenkomst.

Wilt u meer weten over risico’s die u loopt met rechtshandelingen tijdens de oprichtingsfase van uw bv? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Notamail 2016/41; GHAMS:2016:424