Vooraftrek omzetbelasting te laat ingediend

Printvriendelijke versie

Een ondernemer die met omzetbelasting belaste prestaties verricht, kan bij aankoop van onroerende zaken, waarover omzetbelasting in rekening is gebracht, deze omzetbelasting in vooraftrek brengen. Verricht de ondernemer geen met omzetbelasting belaste prestaties, zoals een verzekeringsmaatschappij, dan kan de eventueel betaalde omzetbelasting niet in vooraftrek worden gebracht. Kan de omzetbelasting in vooraftrek worden gebracht, dan is het wel zaak dit tijdig te doen. Is de aangifte te laat gedaan, dan vervalt het recht op vooraftrek.

Dat tijdig aangifte doen van de vooraftrek van groot belang is, werd nog eens duidelijk in een zaak voor het Gerechtshof 's-Hertogenbosch in januari van dit jaar.
Aan een ondernemer werden in oktober 2007 vijf nieuw gebouwde appartementen in eigendom overgedragen. De door de ondernemer betaalde koopsom werd verhoogd met 21% omzetbelasting. Pas in het tweede kwartaal van 2008 bracht de ondernemer de door hem betaalde omzetbelasting in aftrek op zijn btw-aangifte.

Volgens het gerechtshof was dit te laat, aangezien het tijdstip van ingebruikneming van de appartementen – te weten in 2007 – het laatste moment is, waarop de ondernemer kan besluiten om deze appartementen wel of niet tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen. Door de voorbelasting pas in het tweede kwartaal van 2008 in aftrek te brengen, heeft hij er bewust voor gekozen deze appartementen niet tot zijn ondernemingsvermogen te rekenen. De al betaalde omzetbelasting komt niet meer voor aftrek in aanmerking.

Ook volgens de Hoge Raad (in een uitspraak van 15 april 2011) dient vermogensetikettering (het toerekenen aan het ondernemingsvermogen) uiterlijk plaats te vinden op het tijdstip van ingebruikneming van de onroerende zaken en moet de aftrek ook in dit tijdvak plaatsvinden.

Wilt u meer weten over vooraftrek van betaalde omzetbelasting? Raadpleeg dan de notaris. Een afspraak is zo gemaakt.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 januari 2016, NTFR 2016/694